Politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet

Kunstlagerets Anonymitetspolitik blev opdateret den 15. maj 2018.

Det er vigtigt for Kunstlageret, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert. Derfor har vi udarbejdet en politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, der indeholder retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og gemmer dine oplysninger. Brug et par minutter på at læse vores retningslinjer for beskyttelse af kunders identitet, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

DATAANSVARLIG

Konstlagret Sverige AB, 556889-0429
Lillebacka 25
43296 Åskloster
Sverige

er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.

Indsamling og brug af personlige oplysninger

Personlige oplysninger er data, der kan bruges til at identificere eller kontakte en enkelt person.

Du bliver muligvis bedt om at angive dine personlige oplysninger, når du kommunikerer med Kunstlageret eller en virksomhed, der er tilknyttet Kunstlageret. Kunstlageret og Kunstlagerets tilknyttede virksomheder udveksler muligvis disse personlige oplysninger indbyrdes og bruger dem i overensstemmelse med nærværende Anonymitetspolitik. Oplysningerne kan også blive kombineret med andre oplysninger med henblik på levering og forbedring af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering. Det er ikke påkrævet, at du udleverer de personlige oplysninger, som vi har bedt om, men hvis du ikke gør det, kan vi i mange tilfælde ikke hjælpe dig med vores produkter eller tjenester eller besvare dine eventuelle spørgsmål.

Her er nogle eksempler på de typer personlige oplysninger, Kunstlageret kan finde på at indsamle, og hvordan vi eventuelt bruger dem:

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Brug af personlige oplysninger

Indsamling og brug af ikke-personlige oplysninger

Vi indsamler også oplysninger på en måde, der i sig selv ikke kan forbindes med en enkelt person. Vi indsamler, bruger, overfører og videregiver ikke-personlige oplysninger til en række forskellige formål. Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvilke ikke-personlige oplysninger vi indsamler, og en beskrivelse af, hvordan de eventuelt bruges:

Såfremt ikke-personlige oplysninger og personlige oplysninger kombineres, behandles de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger.

Cookies og andre former for teknologi

Kunstlagerets websteder, onlinetjenester, interaktive programmer, e-mailbeskeder og reklamer bruger muligvis cookies og andre former for teknologi, f.eks. pixel-tags. Disse former for teknologi hjælper os med at få større indsigt i brugernes adfærd, fortæller os, hvilke dele af vores websteder der er blevet besøgt, samt fremmer og måler effekten af annoncer og søgninger på nettet. De oplysninger, der indsamles af cookies og andre teknologier, behandler vi som ikke-personlige oplysninger. Såfremt IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lokal lovgivning, vil sådanne identifikatorer dog blive behandlet som personlige oplysninger. Såfremt ikke-personlige oplysninger og personlige oplysninger kombineres, behandles de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i nærværende Anonymitetspolitik.

Kunstlageret og Kunstlagerets samarbejdspartnere bruger også cookies og andre former for teknologi til at huske dine personlige oplysninger, når du bruger vores websted, onlinetjenester og applikationer. I denne forbindelse er målet at gøre det lettere for dig at bruge Kunstlagerets websted, onlinetjenester og applikationer samt at gøre oplevelsen mere personlig. Hvis vi eksempelvis har registreret dit fornavn, giver det os mulighed for at byde dig velkommen, næste gang du besøger Kunstlageret Online Store. Hvis vi har registreret dit hjemland og modersmål giver det os mulighed for at give dig en mere personlig og relevant onlineoplevelse. Hvis vi har registreret, at din computer eller enhed er blevet brugt til at søge efter et bestemt produkt eller til at benytte en bestemt tjeneste, giver det os mulighed for at gøre de reklamer og e-mailmeddelelser, du modtager, mere relevante i forhold til dine interesser. Og hvis vi kender dine kontaktoplysninger, hardware-identifikationsfunktioner samt oplysninger om din computer eller enhed, kan vi nemmere tilpasse dit styresystem og give dig en bedre kundeservice.

  1. Permanente cookies forbliver på den besøgendes computer i en bestemt tid.
  2. En sessionscookie gemmes på din computer, så længe du er inde på en hjemmeside. Lige så snart du lukker browseren, forsvinder sessionscookien.

Hvis du vil slå cookies fra og bruger webbrowser:

Slet cookies, PC: Brug tastaturgenvejen [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Slet cookies, Mac: Safari, skal du gå til Indstillinger i Safari og derefter til vinduet Anonymitet for at skifte indstillinger. Hvis du vil ændre indstillingerne på din Apple-mobilenhed, skal du gå til Indstillinger, vælge Safari og derefter rulle til Sikkerhed & anonymitet og trykke på “Bloker cookies”.

Hvis du bruger en anden browser, skal du spørge udbyderen, hvordan du slår cookies fra. Bemærk, at visse funktioner på Kunstlagerets websted ikke vil være tilgængelige, når cookies er slået fra.

I lighed med de fleste internettjenester indsamler vi visse oplysninger automatisk og gemmer dem i logfiler. Disse oplysninger omfatter IP-adresser (Internet Protocol), browsertype og -sprog, internetudbyder, henvisende websteder, senest åbnet websted og program, operativsystem, dato/tid og data om, hvad der er klikket på.

Vi bruger disse oplysninger til at forstå og analysere trends, til administrering af webstedet, til at lære om brugeradfærd på webstedet, til at forbedre vores produkt og tjenester og til at indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase overordnet set. Hos Kunstlageret bruges disse oplysninger til markedsførings- og reklamerelaterede formål.

I nogle af vores e-mailmeddelelser bruges der en såkaldt “destinationswebadresse”, der er knyttet til indhold på Kunstlagerets websted. Når en kunde klikker på en sådan webadresse, føres vedkommende til destinationssiden på vores websted via en særskilt internetserver. Vi sporer disse data som en hjælp til at registrere interesse i bestemte emner og måle effektiviteten af vores kundekommunikation. Hvis du ikke ønsker at blive genstand for denne form for sporing, skal du undlade at klikke på henvisninger i tekst eller billeder i e-mailmeddelelserne.

“Pixel tags” giver os mulighed for at sende e-mailmeddelelser i et format, kunderne kan læse, og for at registrere, om en e-mail er blevet åbnet. Vi bruger eksempelvis disse oplysninger med henblik på at begrænse det antal meddelelser, vi sender til kunderne.

Annonse-tjenester

Vi bruger Google-tjenester til analyse og reklame. Hvis du vil vide mere om Googles indsamling, deling og anvendelse af data, kan du finde yderligere oplysninger her [https://policies.google.com/privacy/partners?hl=dk]

Vi bruger Facebooks-tjenester til analyse og reklame. Hvis du vil vide mere om Facebooks indsamling, deling og anvendelse af data, kan du finde yderligere oplysninger her [https://www.facebook.com/about/privacy/update]

Videregivelse af oplysninger til tredjepart

Fra tid til anden stiller Kunstlageret muligvis visse personlige oplysninger til rådighed for strategiske partnere, der samarbejder med Kunstlageret om levering af produkter og tjenester eller hjælper Kunstlageret i forbindelse med markedsføring. Kunstlageret videregiver kun personlige oplysninger med henblik på levering og forbedring af vores produkter, tjenester og annoncering, og oplysningerne videregives ikke til tredjepart med henblik på disses markedsføring.

Serviceudbydere

Kunstlageret deler personlige oplysninger med virksomheder, der tilbyder tjenester, såsom informationsbehandling, kreditgivning, behandling af kundeordrer, levering af produkter til kunder, administration og optimering af kundedata, kundeservice, vurdering af kunders interesse i vores produkter og tjenester, kundetilfredshedsundersøgelser og lignende. Disse virksomheder forpligter sig til at holde dine oplysninger fortrolige og er muligvis til stede, hvor Kunstlageret opererer.

Andre

Kunstlageret kan i visse tilfælde blive pålagt at videregive dine personlige oplysninger i henhold til loven, en retskendelse og/eller et påbud fra offentlige eller statslige myndigheder i eller uden for dit bopælsland. Det er også muligt, at vi videregiver oplysninger om dig, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed eller overholdelse af loven, eller hvis det af andre årsager er i offentlighedens interesse.

Vi videregiver muligvis også oplysninger om dig, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt for at håndhæve vores vilkår og betingelser eller beskytte vores virksomhed eller brugere. I tilfælde af omstrukturering, fusion eller salg overfører vi muligvis alle personlige oplysninger, vi indsamler, til den relevante tredjepart.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Kunstlageret tager sikkerheden af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Kunstlagerets onlinetjenester beskytter dine personlige oplysninger under overførsel ved at bruge kryptering, såsom Transport Layer Security (TLS). Når dine personlige oplysninger er lagret af Kunstlageret, bruger vi computersystemer med begrænset adgang, og som opbevares i faciliteter, som er fysisk sikret.

Når du bruger visse Kunstlageret-produkter, -tjenester eller -programmer eller slår noget op i et Kunstlageret-forum, chatrum eller en social netværkstjeneste, vil de personlige oplysninger og det indhold, du deler, være synlige for andre brugere og kan læses, indsamles eller bruges af dem. Du er selv ansvarlig for, hvilke personlige oplysninger du vælger at dele eller sende i disse tilfælde. Hvis du eksempelvis oplyser dit navn og din e-mailadresse, når du sender indlæg til et forum, er disse oplysninger offentligt tilgængelige. Vær derfor forsigtig, når du bruger disse funktioner.

Dine personlige oplysningers integritet og opbevaring

Kunstlageret gør det let for dig at sikre, at dine personlige oplysninger er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Vi opbevarer dine personlige oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde de formål, der er anført i nærværende Anonymitetspolitik, medmindre et længere tidsrum er påkrævet eller tilladt ifølge loven.

Adgang til personlige oplysninger

Du kan hjælpe os med at sikre, at dine kontaktoplysninger og indstillinger er korrekte, fuldstændige og ajourførte, ved at vores kundeservice. Med hensyn til andre personlige oplysninger, som vi ligger inde med, vil vi give dig adgang til disse, samt en kopi, i enhver sammenhæng, inkl. forespørgsel om, at vi retter disse oplysninger, hvis de er upræcise, eller sletter dem, hvis det ikke er påkrævet ifølge loven eller til lovmæssige forretningsmæssige formål, at Kunstlageret opbevarer disse. Vi vil muligvis afvise at behandle forespørgsler, der er useriøse/indeholder chikane, sætter andres fortrolighed i fare, er meget upraktiske, eller for hvilke adgang ellers ikke er påkrævet i henhold til lokal lovgivning. Anmodninger om adgang, rettelse eller sletning kan fremsættes ved at kontakte vores kundeservice.

Kunstlagerets politik til beskyttelse af din anonymitet

For at sikre at dine personlige oplysninger forbliver fortrolige, udleveres vores retningslinjer for anonymitet og datasikkerhed til Kunstlagerets medarbejdere, og vores forholdsregler med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger håndhæves på det strengeste inden for koncernen.

Spørgsmål om anonymitet

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder angående Kunstlagerets Anonymitetspolitik eller databehandling, eller hvis du ønsker at klage over et muligt brud på lokale love om fortrolighed, så kontakt os. Du kan altid kontakte os telefonisk på dit lands relevante telefonnummer til vores kundeservice.

Når vi modtager et spørgsmål om privatliv eller en anmodning om adgang eller download, sendes det direkte videre til vores dedikerede team, der står klar til at håndtere din specifikke bekymring eller forespørgelse. Hvis dit problem er af den mere omfattende slags, vil vi måske bede dig om at sende os yderligere oplysninger. Alle sådanne væsentlige henvendelser modtager et svar. Hvis du er utilfreds med det modtagne svar, må du rette din klage til den relevante myndighed i din jurisdiktion. Hvis du henvender dig til os, vil vi forsøge at give dig information om relevante klagemuligheder, som kan anvendes i dit tilfælde.

Kunstlageret opdaterer fra tid til anden sin Anonymitetspolitik. Når der sker væsentlige ændringer i politikken, bliver dette offentliggjort på vores websted sammen med den opdaterede Anonymitetspolitik.

Konstlagret Sverige AB, Lillebacka 25, 432 96 Åskloster, Sweden

0
Din kurv
kunstlageret.dk